Công ty khắc dấu tại Hà Tĩnh
Xem thêm

Công ty khắc dấu tại Hà Tĩnh

Kể từ ngày 01/07/2015, Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì Doanh nghiệp được quyền quyết định hình thức, nội dung, số lượng con dấu của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp có thể đặt khắc dấu tại các cơ […]

zalo-icon
phone-icon