Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Tư vấn Blue chuyên tư vấn và nhận thực hiện hồ sơ thay đổi thành viên trong công ty một cách nhanh chóng – chuyên nghiệp – an toàn và chi phí hợp lý. Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh như sau:

Hình minh họa

Các trường hợp thay đổi thành viên công ty hợp danh

Chấm dứt tư cách thành viên

Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Bị khai trừ khỏi công ty;

Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

 • Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;
 • Vi phạm quy định tại Điều 175 của Luật doanh nghiệp 2014;
 • Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;
 • Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.
 • Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Tiếp nhận thành viên mới

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh gồm:

1. Thông báo thay đổi thành viên hợp danh, gồm những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
 • Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
 • Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
 • Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên hợp danh mới.

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh

Công ty hợp danh gửi hồ sơ đã chuẩn bị ở bước 1 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và viết giấy biên nhận

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 200.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Dịch vụ thủ tục thay đổi thành viên công ty của Tư vấn Blue như sau:

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thay đổi thành viên;
 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc thay đổi thành viên công ty;
 • Tư vấn các thủ tục thay đổi thành viên công ty;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn thay đổi thành viên công ty;
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ khách hàng cung cấp;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty với cơ quan nhà nước
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan.

Mọi vấn đề vướng mắc về nội dung hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Thông tin liên quan:
Chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh Thành viên công ty hợp danh gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Tư vấn Blue xin được giới thiệu  các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh của 2 loại thành viên […]
Trình tự thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Người đại diện […]
Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty hợp danh Công ty hợp danh là doanh nghiệp, theo đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). […]
Đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh tại Hà Tĩnh Công ty Hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên Hợp danh hoặc chấm dứt tư cách thành viên Hợp danh. Trong trường hợp này Công ty Hợp danh phải thông báo về việc thay đổi trên đến cơ […]
Hồ sơ thay đổi thành viên công ty tại Hà Tĩnh Khi muốn thay đổi thành viên công ty tại Hà Tĩnh khâu quan trọng nhất đó là chuẩn bị hồ sơ. Bài viết của Blue hôm nay sẽ nói về bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật […]
zalo-icon
phone-icon