Quyền liên quan và đặc điểm quyền liên quan

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn những thông tin liên quan đến quyền liên quan và đặc điểm như sau:

Hình minh họa

Khái niệm quyền tác giả:

Quyền tác giả hay Tác quyền ( tiếng Anh: copyright ) là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa ( cũng còn được gọi là tác phẩm ) thí dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này. Một phần người ta cũng nói đó là Sở hữu trí tuệ ( intellectual property ) và vì thế là đặt việc bảo vệ sở hữu vật chất và sở hữu trí tuệ song đôi với nhau, thế nhưng khái niệm này đang được tranh cãi gay gắt. Quyền tác giả không cần phải đăng ký và thuộc về tác giả khi một tác phẩm được ghi giữ lại ít nhất là một lần trên một phương tiện lưu trữ. Quyền tác giả thông thường chỉ được công nhận khi sáng tạo này mới, có một phần công lao của tác giả và có thể chỉ ra được là có tính chất duy nhất.

Khái niệm Quyền liên quan được pháp luật Việt Nam đề cập đến bằng phương pháp liệt kê, mặc dù với phương pháp này còn liệt kê chưa đủ nhưng cũng phần nào đề cập được một số khía cạnh quan trọng. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu Trí Tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 nêu ra như sau: “Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân liên quan đến cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hinh, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa”.

Khái niệm của quyền liên quan cũng được nhắc đến trong Nghị định số 100/2006/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và các quyền liên quan.

Đặc điểm của quyền liên quan

Hoạt động của các chủ thể quyền liên quan chính là hành vi sử dụng tác phẩm đó. Là người tổ chức sản xuất băng đĩa ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn, tổ chức phát sóng buổi biểu diễn và các chủ thể khác sử dụng tác phẩm như ca sĩ, nghệ sĩ trình bày thơ, cá nhân hay tổ chức sản xuất đĩa ghi hình đề định hình một hoặc nhiều tác phẩm hội họa… Bên cạnh các quyền được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, các chủ thể sử dụng tác phẩm còn có các nghĩa vụ đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Đối tượng bảo hộ có tính nguyên gốc

Tính chất này của quyền liên quan được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, nó có thể là kết quả của lao động sáng tạo và mang dấu ấn cá nhân. Chẳng hạn, việc trình bày bài hát của ca sĩ, trình bày bản nhạc không lời của nghệ sĩ piano luôn mang tính sáng tạo và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tính nguyên gốc của quyền liên quan còn được thể hiện ở việc quyền liên quan chỉ được xác định theo các đối tượng của quyền liên quan được tạo ra lần đầu tiên . Tính nguyên gốc của quyền liên quan giúp chúng ta có thể xác định được ai là chủ thể của quyền liên quan và theo đó xác định được hành vi xâm phạm của quyền liên quan. Tất cả các bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng nếu không mang tính gốc đều bị coi là sự sao chép và không được thừa nhận quyền liên quan đến đối tượng đó.

Về hình thức xác lập quyền tác giả:

Hình thức xác lập quyền theo cơ chế bảo hộ tự động. Quyền tác giả được xác lập dựa vào chính hành vi tạo ra tác phẩm của tác giả, không phụ thuộc vào thể thức, thủ tục nào. Nhưng đối với quyền sở hữu công nghiệp, được xác lập dựa trên quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua việc xét và cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu các đối tượng đó.

Về mức độ bảo hộ:

Quyền tác giả không được bảo hộ một cách tuyệt đối. Đối với tác phẩm đã được công bố, phổ biến và tác phẩm không bị cấm sao chụp thì cá nhân, tổ chức được phép sử dụng tác phẩm của người khác nếu việc sử dụng đó không nhằm mục đích kinh doanh, ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác bình thường của tác phẩm, không xâm hại đến các quyền, lợi ích hợp pháp khác của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.

Dịch vụ của Luật Blue trong lĩnh vực tư vấn quyền tác giả /quyền liên quan

  • Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả / quyền liên quan
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả / quyền liên quan;
  • Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;
  • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả / quyền liên quan;
  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả / quyền liên quan;
  • Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả / quyền liên quan;

Mọi vấn đề vướng mắc về quyền liên quan và đặc điểm quyền liên quan, quý vị hãy liên hệ luật Blue Hà Tĩnh để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Thông tin liên quan:
LỢI ÍCH KHI ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Việc xây dựng, khai thác và quản lý càng nhiều sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý càng mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho hàng nông sản, đặc biệt đối với Việt Nam, một trong các nước hàng […]
Quy định về chuyển nhượng và lixăng đối tượng sở hữu công nghiệp Theo quy định pháp luật hiện hành, việc lixăng đối tượng sở hữu công nghiệp phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Nếu bạn còn chưa rõ những quy định này, hãy tham khảo bài viết sau của Luật […]
Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Chỉ dẫn địa lý là một trong những đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước khi […]
Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Hà Tĩnh Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hóa: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hóa được sản xuất ra […]
Đăng ký bảo hộ thiết kế mạch tích hợp tại Hà Tĩnh Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Quyền sở hữu […]