7074

.

Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh có được ký được hợp đồng không ?

    Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh có được ký được hợp đồng không ?

Khái niệm về chi nhánh:

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh có được ký hợp đồng không?

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp không có vốn riêng, tư cách pháp nhân. Nhưng chi nhánh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng doanh nghiệp cể cả chức năng ủy quyền.
    Như vậy giám đốc công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thực hiện ký hợp đồng kinh doanh. Ngoài ra sau khi ký các hợp đồng đó thì chi nhánh thì chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh sẽ thực hiện hợp đồng.
    Khi xảy ra tranh chấp thì công ty mẹ phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Nếu có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ Blue để giải quyết kịp thời.

Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh có được ký được hợp đồng không ?

    Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh có được ký được hợp đồng không ?

Bài viết tham khảo:
Địa điểm kinh doanh tại Hà Tĩnh khác chi nhánh tại Hà Tĩnh như thế nào

Thông tin liên quan:

Điều kiện với cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Hà Tĩnh Theo thống kê, chỉ tính riêng Hà Nội hiện đã có khoảng 1.700-2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tại Hà Tĩnh, con số này cũng không hề nhỏ. Theo các chuyên gia, hoạt động cầm đồ chiếm một […]
Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải tại Hà Tĩnh Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy […]
Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Hà Tĩnh Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm hỗ trợ thủ tục pháp lý về việc thành […]
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài tại Hà Tĩnh Với những nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính cùng những cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh đã và đang là “điểm đến” hấp dẫn, là “địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu […]
Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ Qua bài viết này, Luật Blue xin được giới thiệu đến quý vị các điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ. Căn cứ pháp lý: Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 Thông tư […]