7074

Theo quy đinh tại điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tư vấn thành lập Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh

  Tư vấn thành lập Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh

Ngoài ra căn cứ vào điều 74 Bộ luật dân sự năm 2015 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh có phải là Pháp nhân

  • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.
  • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này.
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
  • Theo nội dung quy định nêu trên thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc trụ sở chính. Được thành lập hợp pháp và có con dấu và tài khoản riêng. Nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản cũng phải nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó.
  • Vì vậy, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Hãy liên hệ với Blue để được tư vấn, sử dụng trọn gói dịch vụ.

Thông tin liên quan:

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty Bạn đang dự định mở rộng kinh doanh bằng cách thành lập địa điểm kinh doanh mới nhưng chưa biết quy định pháp lý như thế nào? Bằng kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn luật Blue […]
Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin Xu thế 4.0 kéo theo ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh trong năm 2017, 2018 và có tác dụng to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội.Chính vì vậy mà việc thành lập công ty công nghệ […]
Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2019 Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Trước khi tiến hành thành lập công ty, người thành lập phải tìm hiểu kỹ về các điều […]
Thủ tục thành lập khu vui chơi trong nhà cho trẻ em tại Hà Tĩnh Thị trường giải trí cho trẻ em đang dần trở nên hấp dẫn, nhu cầu về một sân chơi giải trí lành mạnh và an toàn cho trẻ ngày càng tăng cao trong khi các khu vui chơi trẻ em […]
Thủ tục thành lập công ty hợp danh 2019 Loại hình công ty hợp danh được quy định tại luật doanh nghiệp 2014, là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới […]