7074

Theo quy đinh tại điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tư vấn thành lập Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh

  Tư vấn thành lập Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh

Ngoài ra căn cứ vào điều 74 Bộ luật dân sự năm 2015 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

Chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh có phải là Pháp nhân

  • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.
  • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này.
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
  • Theo nội dung quy định nêu trên thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc trụ sở chính. Được thành lập hợp pháp và có con dấu và tài khoản riêng. Nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản cũng phải nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó.
  • Vì vậy, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Hãy liên hệ với Blue để được tư vấn, sử dụng trọn gói dịch vụ.

Thông tin liên quan:

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ […]
Thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất nông sản tại Hà Tĩnh Kinh doanh nông sản hiện nay nổi lên như một xu hướng mới, Mối quan ngại của mọi người hiện nay đó chính là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, giá thành của rau, củ, quả đang ngày […]
Quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Cùng với sự phát triển của ngành du lịch với lượng khách du lịch quốc tế và trong nước ngày càng tăng, hiện nay ở nước ta ngày càng có nhiều khách sạn mới được xây dựng và đi vào […]
Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Hà Tĩnh Ký quỹ là biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp nào phải thực hiện ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư và những trường hợp nào nhà đầu tư không […]
Điều kiện với cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Hà Tĩnh Theo thống kê, chỉ tính riêng Hà Nội hiện đã có khoảng 1.700-2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tại Hà Tĩnh, con số này cũng không hề nhỏ. Theo các chuyên gia, hoạt động cầm đồ chiếm một […]