7074

Thay đổi trụ sở chính của công ty nhằm tạo cơ hội phát triển, mở rộng giao thương và trên hết là nhằm thích ứng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.  Blue là giải pháp pháp lý phù hợp đối với dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở công ty. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí pháp lý cạnh tranh nhất tại Hà Tĩnh.
Khi tiến hành thay đổi trụ sở công ty cần phải tiến hành làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, với thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh thì có phần phức tạp hơn.

Chuyển đổi trụ sở công ty từ tỉnh khác về Hà Tĩnh

    Chuyển đổi trụ sở công ty từ tỉnh khác về Hà Tĩnh

Thông báo với cơ quan thuế

 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của Pháp luật về thuế như:
 1. Thông báo về việc di chuyển trụ sở.
 2. Thực hiện thanh hủy hóa đơn nếu có đăng ký sử dụng.
 3. Lập quyết toán thuế và thanh toán hết các khoản thuế phải nộp.
 4. Lấy giấy xác nhận đã hoàn thành thủ tục chuyển mã số khỏi thành phố, sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến.
Chuyển đổi trụ sở công ty từ tỉnh khác về Hà Tĩnh

 Chuyển đổi trụ sở công ty từ tỉnh khác về Hà Tĩnh

Thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở

 • Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết tại cơ quan thuế, công ty gửi hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới bao gồm:
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 3. Bản sao Biên bản họp và Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.
 4. Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp thông qua người đại diện.
 5. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.
 6. Điều lệ công ty đã sửa đổi.
 7. Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với Công ty cổ phẩn, danh sách thành viên hợp danh dối với công ty hợp danh.
  Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính.
 8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.
  Hãy liên hệ ngay với  Blue để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

Thông tin liên quan:

Thay đổi người đại diện công ty TNHH theo quy định luật doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách […]
Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp Hoạt động của một doanh nghiệp được thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện các giao dịch thể hiện […]
Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Blue chuyên tư vấn […]
Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những người sáng lập doanh nghiệp. Nó là sự hi vọng, là nơi gửi gắm ý tưởng kinh doanh khởi đầu của những người sáng lập. Tuy nhiên, trong quá […]
Hướng dẫn thay đổi tên công ty theo quy định mới nhất Việc thay đổi tên công ty là một trong những nội dung quan trọng khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế hiện tại nhưng sẽ […]