7074

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp. Trong đó:

 Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

 • Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
 • Số lượng thành viên từ 2 đến không vượt quá 50.
 • Thành viên chịu trách nhiệm và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp đăng kí kinh doanh.
 • Thành viên công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc tòan bộ vốn góp trong công ty hoặc người ngoài công ty.
 1. Các thành viên của công ty cũng có quyền yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của mình khi được các thành viên khác chấp thuận.
 2. Công ty TNHH 2 thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.. Bao gồm:

 • Nguyên tắc hoạt động, tên gọi, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh:
 1.  Nguyên tắc hoạt động quy định theo luật doanh nghiệp.
 2. Tên gọi: Tên tiếng Việt và Tiếng Anh, tên viết tắt( nếu có).
 3. Trụ sở chính công ty đóng( ghi rõ địa chỉ).
 4. Ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.
 • Vốn, điều lệ, hình thức tăng, giảm góp vốn điều lệ.
 1. Vốn điều lệ.
 2. Thành viên góp vốn.
 3. Thay đổi vốn điều lệ.
 • Thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên giải quyết tranh chấp nội bộ.
 1. Thành viên công ty.
 2. Sổ đăng kí thành viên.
 3. Quyền của thành viên.
 4. Nghĩa vụ của thành viên.
 5. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • . Chuyển nhượng mua lại một phần vốn góp:
 1. Mua lại phần vốn góp.
 2. Chuyển nhượng phần vốn góp.
 3. Xử lý phần vốn góp trong 1 số trường hợp đặc biệt.
 • Tổ chức bộ máy công ty:
 1. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 2. Hội đồng thành viên công ty.
 3. Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty.
 4. Triệu tập họp Hội đồng thành viên.
 5. Điều kiện và thê thức tiên hành họp Hội đồng thành viên.
 6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên.
 7. Một số văn bản khác liên quan.
 • Sát nhập, hợp nhất, thay đổi, chia tách công ty.

Bản điều lệ là sự cụ thể hóa của một doanh nghiệp trong hoạt động của doanh nghiệp. Khi có tranh chấp xảy ra sẽ dựa vào đó để giải quyết.
Nếu còn gì thắc mắc vui lòng liên hệ Blue để được hỗ trợ thêm.

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

        Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

Bài viết tham khảo
Công ty dịch vụ uy tín thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh

Thông tin liên quan:

Những lưu ý khi đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải có phương án kinh doanh lữ hành, phải có chương trình du lịch cho khách du lịch, người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian nhất định hoạt […]
Đăng ký thành lập trường mầm non tư thục tại Hà Tĩnh Phân tích các điều kiện cần đáp ứng và thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục […]
hướng dẫn thành lập địa điểm kinh doanh theo đúng quy định Hiện nay, một số doanh nghiệp do có nhu cầu phát sinh hoạt động ngoài địa chỉ trụ sở chính nên thường có xu hướng mở một nhà xưởng hoặc kho bãi ngoài địa chỉ trụ sở chính. Việc doanh […]
Doanh nghiệp tư nhân là gì và thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, bằng chuyên môn cùng kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp luật Blue xin chia sẻ những thông tin liên […]
Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp duy nhất có quyền phát hành cổ phiếu và được tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Với bản chất đặc biệt của công ty cổ phần là loại hình […]