7074

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp. Trong đó:

 Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

 • Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
 • Số lượng thành viên từ 2 đến không vượt quá 50.
 • Thành viên chịu trách nhiệm và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp đăng kí kinh doanh.
 • Thành viên công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc tòan bộ vốn góp trong công ty hoặc người ngoài công ty.
 1. Các thành viên của công ty cũng có quyền yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của mình khi được các thành viên khác chấp thuận.
 2. Công ty TNHH 2 thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.. Bao gồm:

 • Nguyên tắc hoạt động, tên gọi, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh:
 1.  Nguyên tắc hoạt động quy định theo luật doanh nghiệp.
 2. Tên gọi: Tên tiếng Việt và Tiếng Anh, tên viết tắt( nếu có).
 3. Trụ sở chính công ty đóng( ghi rõ địa chỉ).
 4. Ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.
 • Vốn, điều lệ, hình thức tăng, giảm góp vốn điều lệ.
 1. Vốn điều lệ.
 2. Thành viên góp vốn.
 3. Thay đổi vốn điều lệ.
 • Thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên giải quyết tranh chấp nội bộ.
 1. Thành viên công ty.
 2. Sổ đăng kí thành viên.
 3. Quyền của thành viên.
 4. Nghĩa vụ của thành viên.
 5. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • . Chuyển nhượng mua lại một phần vốn góp:
 1. Mua lại phần vốn góp.
 2. Chuyển nhượng phần vốn góp.
 3. Xử lý phần vốn góp trong 1 số trường hợp đặc biệt.
 • Tổ chức bộ máy công ty:
 1. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 2. Hội đồng thành viên công ty.
 3. Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty.
 4. Triệu tập họp Hội đồng thành viên.
 5. Điều kiện và thê thức tiên hành họp Hội đồng thành viên.
 6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên.
 7. Một số văn bản khác liên quan.
 • Sát nhập, hợp nhất, thay đổi, chia tách công ty.

Bản điều lệ là sự cụ thể hóa của một doanh nghiệp trong hoạt động của doanh nghiệp. Khi có tranh chấp xảy ra sẽ dựa vào đó để giải quyết.
Nếu còn gì thắc mắc vui lòng liên hệ Blue để được hỗ trợ thêm.

Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

        Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Tĩnh.

Bài viết tham khảo
Công ty dịch vụ uy tín thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh

Thông tin liên quan:

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty Bạn đang dự định mở rộng kinh doanh bằng cách thành lập địa điểm kinh doanh mới nhưng chưa biết quy định pháp lý như thế nào? Bằng kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn luật Blue […]
Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin Xu thế 4.0 kéo theo ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh trong năm 2017, 2018 và có tác dụng to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội.Chính vì vậy mà việc thành lập công ty công nghệ […]
Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2019 Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Trước khi tiến hành thành lập công ty, người thành lập phải tìm hiểu kỹ về các điều […]
Thủ tục thành lập khu vui chơi trong nhà cho trẻ em tại Hà Tĩnh Thị trường giải trí cho trẻ em đang dần trở nên hấp dẫn, nhu cầu về một sân chơi giải trí lành mạnh và an toàn cho trẻ ngày càng tăng cao trong khi các khu vui chơi trẻ em […]
Thủ tục thành lập công ty hợp danh 2019 Loại hình công ty hợp danh được quy định tại luật doanh nghiệp 2014, là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới […]