7074

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là một thủ tục pháp lý cần thiết và quan trọng khi doanh nghiệp cần mở rộng lĩnh vực kinh doanh mà hiện tại doanh nghiệp chưa có hay là muốn giảm bớt các ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký để tạo điều kiện cho việc quản lý doanh nghiệp. Là một trong những công ty đầu tiên tại Hà Tĩnh chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp,  Blue chắc chắn quý khách sẽ hài lòng cũng như tiết kiệm được thời gian và chi phí của mình.

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Hồ sơ bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 2. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong biên bản có nêu rõ việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 3. Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong Quyết định có nêu rõ việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định.
 5. Bản sao chứng chỉ hành nghề trong trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 6. Văn bản ủy quyền trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua người đại diện.
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Luật Blue tư vấn miễn phí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

 1. Tư vấn trước khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 2. Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 3. Tư vấn các quy định của pháp luật chuyên ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 4. Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh của Luật Blue bao gồm:

 1. Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 2. Soạn thảo hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 3. Đại diện Khách hàng tiến hành bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo ủy quyền của quý khách.
 4. Thay mặt Khách hàng nhận Giấy xác nhận ngành nghề và trao tận tay khách hàng.

Hãy liên hệ với Blue để được tư vấn, sử dụng gói dịch vụ bổ sung ngành nghề tốt nhất.

Thông tin liên quan:

Thay đổi người đại diện công ty TNHH theo quy định luật doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách […]
Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp Hoạt động của một doanh nghiệp được thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện các giao dịch thể hiện […]
Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Blue chuyên tư vấn […]
Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những người sáng lập doanh nghiệp. Nó là sự hi vọng, là nơi gửi gắm ý tưởng kinh doanh khởi đầu của những người sáng lập. Tuy nhiên, trong quá […]
Hướng dẫn thay đổi tên công ty theo quy định mới nhất Việc thay đổi tên công ty là một trong những nội dung quan trọng khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế hiện tại nhưng sẽ […]