7074

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Loại hình doanh nghiệp công ty bạn không còn phù hợp với thị trường hội nhập như hiện nay. Hay cần thay đổi loại hình để phát triển công ty một cách tối đa. Tư vấn Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 1. Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.
 2. Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên.
 3. Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên.
 4. Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần.
 5. Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.
 6. Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần.
 7. Chuyển đổi từ công ty Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên.
 8. Chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh bao gồm:

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân.
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

 Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Danh sách chủ nợ.
 1. Số nợ chưa thanh toán.
 2. Nợ thuế, thời hạn thanh toán.
 3. Danh sách người lao động hiện có.
 4. Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.
 • Danh sách thành viênđối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức.
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 1. Điều lệ công ty chuyển đổi.
 2. Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty.
 3. Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ.
 4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân.
 • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền:

Nộp hồ sơ tại:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh.
 • Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:
 1. Nếu hồ sơ hợp lệ: Sau 05 ngày làm việc cơ quan sẽ cấp lại giấy đăng ký kinh doanh.
 2. Nếu hồ sơ không hợp lệ: Thay đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Blue cung cấp các dịch vụ pháp luật doanh nghiệp như:

 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:
 1. Tư vấn khách hàng lựa chọn loại hình phù hợp với ý muốn và khả năng của khách hàng.
 2. Công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại.
 3. Công ty TNHH 1 TV sang công ty TNHH 2 TV trở lên và ngược lại.
 4. Doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH.
 • Blue cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp hàng đầu hiện nay:
 1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 2. Thành lập công ty cổ phần.
 3. Thành lập công ty TNHH.
 4. Thành lập các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Các dịch vụ pháp lý khác:
 1. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp.
 2. Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ.
 3. Dịch vụ xin các loại giấy phép con.
 4. Dịch vụ khắc con dấu.
 5. Dịch vụ cung cấp chữ ký số.

Hãy liên hệ đến Tư vấn Blue để được tư vấn về hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tĩnh một cách tốt nhất.

Thông tin liên quan:

Thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất nông sản tại Hà Tĩnh Kinh doanh nông sản hiện nay nổi lên như một xu hướng mới, Mối quan ngại của mọi người hiện nay đó chính là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, giá thành của rau, củ, quả đang ngày […]
Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa […]
Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần Khi công ty có chiến lược kinh doanh mới, thay đổi nguồn vốn hay thành viên trong công ty thì việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần cho phù hợp là […]
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách […]
Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ […]