7074

Tên công ty có ý nghĩa rất quan trong, vừa là thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và phát triển, bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp để phù hợp với mục đích kinh doanh, quảng bá thương hiệu công ty.
Để giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn trong thủ tục thay đổi tên tiếng Anh công ty.

Blue có các dịch vụ:

  1.  Tư vấn thủ tục.
  2. Hồ sơ thay đổi tên tiếng anh công ty.
  3. Cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty tốt nhất.
Muốn thay đổi tên tiếng Anh công ty tại Hà Tĩnh

             Muốn thay đổi tên tiếng Anh công ty tại Hà Tĩnh

Hồ sơ thay đổi tên tiếng anh công ty Tại Hà Tĩnh bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  2. Bản sao Biên bản họp và Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi tên tiếng anh của công ty.
  3. Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp thông qua người đại diện.
  4. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.

Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi tên tiếng anh công ty của Blue. Chúng tôi đảm bảo sẽ tư vấn chi tiết đầy đủ và đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh nhất. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí.

Thông tin liên quan:

Trình tự thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế tranh […]
Thay đổi người đại diện công ty TNHH theo quy định luật doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách […]
Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp Hoạt động của một doanh nghiệp được thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện các giao dịch thể hiện […]
Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Blue chuyên tư vấn […]
Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những người sáng lập doanh nghiệp. Nó là sự hi vọng, là nơi gửi gắm ý tưởng kinh doanh khởi đầu của những người sáng lập. Tuy nhiên, trong quá […]