7074

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là một thủ tục pháp lý cần thiết và quan trọng khi doanh nghiệp cần mở rộng lĩnh vực kinh doanh mà hiện tại doanh nghiệp chưa có hay là muốn giảm bớt các ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký để tạo điều kiện cho việc quản lý doanh nghiệp. Là một trong những công ty đầu tiên tại Hà Tĩnh chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp,  Blue chắc chắn quý khách sẽ hài lòng cũng như tiết kiệm được thời gian và chi phí của mình.

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Hồ sơ bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 2. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong biên bản có nêu rõ việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 3. Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong Quyết định có nêu rõ việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định.
 5. Bản sao chứng chỉ hành nghề trong trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 6. Văn bản ủy quyền trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua người đại diện.
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh

Luật Blue tư vấn miễn phí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

 1. Tư vấn trước khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 2. Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 3. Tư vấn các quy định của pháp luật chuyên ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 4. Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hà Tĩnh của Luật Blue bao gồm:

 1. Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 2. Soạn thảo hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 3. Đại diện Khách hàng tiến hành bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo ủy quyền của quý khách.
 4. Thay mặt Khách hàng nhận Giấy xác nhận ngành nghề và trao tận tay khách hàng.

Hãy liên hệ với Blue để được tư vấn, sử dụng gói dịch vụ bổ sung ngành nghề tốt nhất.

Thông tin liên quan:

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh năm 2019 Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công […]
Giải thể công ty TNHH tại Hà Tĩnh Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán hết các […]
Hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần Tăng vốn điều lệ công ty là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tăng vốn điều lệ công ty có thể do chủ sở hữu tự bỏ vốn vào phát triển kinh doanh […]
Thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, […]
Trình tự thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Người đại diện […]