7074

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là việc thường thấy trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Với mong muốn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Blue xin chia sẻ thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tại Hà Tĩnh như sau:

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tại Hà Tĩnh

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tại Hà Tĩnh

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 2. Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện.
 3. Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện.
 4. Quyết đinh của Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi người đại diện.
 5. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới.
 6. Các giấy tờ khác kèm theo.
Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty

 Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hà Tĩnh.

 • Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hà Tĩnh. của Blue gồm
 1. Tư vấn miễn phí quy định của pháp luật về người đại diện công ty.
 2. Tư vấn miễn phí thủ tục thay đổi người đại diện.
 3. Đại diện theo ủy quyền soạn hồ sơ thay đổi người đại diện.
 4. Theo ủy quyền, nộp và nhận kết quả theo quy định.
 5. Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và bổ sung khi có yêu cầu.
 6. Nhận và trả kết quả tới tay khách hàng.
 7. Tư vấn sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hãy liên hệ ngay tới Blue để được tư vấn miễn phí. Đồng thời sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Hà Tĩnh.

Thông tin liên quan:

Thay đổi người đại diện công ty TNHH theo quy định luật doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách […]
Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp Hoạt động của một doanh nghiệp được thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện các giao dịch thể hiện […]
Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Blue chuyên tư vấn […]
Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những người sáng lập doanh nghiệp. Nó là sự hi vọng, là nơi gửi gắm ý tưởng kinh doanh khởi đầu của những người sáng lập. Tuy nhiên, trong quá […]
Hướng dẫn thay đổi tên công ty theo quy định mới nhất Việc thay đổi tên công ty là một trong những nội dung quan trọng khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế hiện tại nhưng sẽ […]