7074

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là việc thường thấy trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Với mong muốn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Blue xin chia sẻ thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tại Hà Tĩnh như sau:

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tại Hà Tĩnh

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tại Hà Tĩnh

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  2. Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện.
  3. Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện.
  4. Quyết đinh của Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi người đại diện.
  5. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới.
  6. Các giấy tờ khác kèm theo.
Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty

 Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hà Tĩnh.

  • Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hà Tĩnh. của Blue gồm
  1. Tư vấn miễn phí quy định của pháp luật về người đại diện công ty.
  2. Tư vấn miễn phí thủ tục thay đổi người đại diện.
  3. Đại diện theo ủy quyền soạn hồ sơ thay đổi người đại diệ