7074

Quy trình được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phẩn bao gồm:
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 2. Quyết đinh bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty.
 3. Giấy tờ xác nhận về việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty( đối với trường hợp tiếp nhận thêm thành viên mới).
 4. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh.
 5. Văn bản ủy quyền trường hợp nộp hồ sơ thông qua người đại diện.
Thủ tục tăng vốn công ty Cổ phần tại Hà Tĩnh

                           Thủ tục tăng vốn công ty Cổ phần tại Hà Tĩnh

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, bạn nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ bạn sẽ nhận được giấy biên nhận.
 • Trường hợp cần sửa đổi bổ sung, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo trong đó có nêu rõ lý rõ và nội dung cần sửa đổi bổ sung.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
  Hãy liên hệ ngay với Blue để được tư vấn, sử dụng trọn gói dịch vụ rẻ nhất, tốt nhất tại Hà Tĩnh.

Thông tin liên quan:

Trình tự thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế tranh […]
Thay đổi người đại diện công ty TNHH theo quy định luật doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách […]
Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp Hoạt động của một doanh nghiệp được thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện các giao dịch thể hiện […]
Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Blue chuyên tư vấn […]
Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những người sáng lập doanh nghiệp. Nó là sự hi vọng, là nơi gửi gắm ý tưởng kinh doanh khởi đầu của những người sáng lập. Tuy nhiên, trong quá […]