7074

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh

Thủ tục tăng vốn công ty Tư nhân tại Hà Tĩnh1

                          Thủ tục tăng vốn công ty Tư nhân tại Hà Tĩnh

Luật Blue xin hướng dẫn thủ tục tăng vốn công ty Tư nhân như sau:

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung sau:
  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
  2. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty.
  3. Vốn đầu tư đã đăng ký và vốn đầu tư dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn.
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Văn bản ủy quyền trường hợp nộp hồ sơ thông qua người đại diện.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

  • Nộp hồ sơ: sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh.
  • Thời hạn nhận kết quả: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
    Hãy liên hệ với  Blue để được tư vấn miễn phí về thủ tục tăng vốn công ty Tư nhận.

Thông tin liên quan:

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh năm 2019 Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công […]
Giải thể công ty TNHH tại Hà Tĩnh Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán hết các […]
Hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần Tăng vốn điều lệ công ty là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tăng vốn điều lệ công ty có thể do chủ sở hữu tự bỏ vốn vào phát triển kinh doanh […]
Thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, […]
Trình tự thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Người đại diện […]