7074

Thay đổi cổ đông sáng lập là thay đổi người xây dựng nên công ty, là người sẽ thông qua và ký tên vào bản điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Việc thay đổi cổ đông sáng lập tại Hà Tĩnh có thủ tục tương đối phức tạp, cần nhiều giấy tờ nên khó khăn cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thay đổi cổ đông của công ty mình.

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty tại Hà Tĩnh

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty tại Hà Tĩnh

Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty tại Hà Tĩnh.

 • Tư vấn miễn phí những thay đổi cổ đông sáng lập công ty:
 1. Tư vấn điều kiện trở thành thành viên/cổ đông công ty.
 2. Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty.
 3. Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty.
 4. Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng tiến hành soạn thảo hồ sơ,nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty tại Hà Tĩnh

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty tại Hà Tĩnh

Sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty tại Hà Tĩnh bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Bản sao biên bản họp về việc bổ sung/rút thành viên của Đại hội đồng cổ đông.
 2. Quyết định về việc bổ sung/rút thành viên của Đại hội đồng cổ đông.
 3. Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.
 4. Giấy ủy quyền.
 5. Các giấy tờ khác có liên quan.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Hãy liên hệ với Blue để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Hà Tĩnh.

Thông tin liên quan:

Thủ tục thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần Do có yếu tố nước ngoài nên cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quản lý chặt chẽ khi các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần. […]
Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tại Hà Tĩnh Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tại Hà Tĩnh bao gồm những giấy tờ sau: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định; Danh sách cổ đông sáng lập công ty; Hợp […]
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm tại Hà Tĩnh Sau 03 năm thành lập, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác hoặc cho người không phải là cổ đông sáng lập. Vì vậy, việc chuyển nhượng […]
Thủ tục thêm cổ đông công ty tại Hà Tĩnh Thêm cổ đông công ty cổ phần là một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh rất thường thấy của các công ty trong giai đoạn đầy biến động hiện nay. Để giúp công ty […]