7074

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đó kinh doanh các ngành nghề có điều kiện cần chứng minh về nguồn tài chính. Nhà đầu tư phải đáp ứng số vốn đó từ bằng hoặc lớn hơn mức mà Nhà nước đặt ra thì mới được thành lập và hoạt động trong ngành nghề đó. Các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo quy đinh của pháp luật hiện nay gồm:

Vốn pháp định khi thành lập công ty tại Hà Tĩnh:

 

Vốn pháp định khi thành lập công ty tại Hà Tĩnh

  Vốn pháp định khi thành lập công ty tại Hà Tĩnh

  • Tổ chức tín dụng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.
  • Kinh doanh bất động sản: không được thấp hơn 20 tỷ VNĐ( quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP).
  • Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng( điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP).
  • Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng( nghị định 52/2008/NĐ-CP).
  • Dịch vụ đưa người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng( Điều 3 Nghị định 126/2008/NĐ-CP).
  • Sản xuất phim: 1 tỷ đồng( điều 11 nghị định 54/2010/NĐ-CP).
  • Kinh doanh trong lĩnh vực hàng không.
  • Kinh doanh bảo hiểm.
  • Cho thuê lại lao động: 2 tỷ đồng( điều nghị định 55/3013/NĐ-CP).

Thông tin liên quan:

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ […]
Quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Cùng với sự phát triển của ngành du lịch với lượng khách du lịch quốc tế và trong nước ngày càng tăng, hiện nay ở nước ta ngày càng có nhiều khách sạn mới được xây dựng và đi vào […]
Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Hà Tĩnh Ký quỹ là biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp nào phải thực hiện ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư và những trường hợp nào nhà đầu tư không […]
Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Hà Tĩnh Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm hỗ trợ thủ tục pháp lý về việc thành […]
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài tại Hà Tĩnh Với những nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính cùng những cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh đã và đang là “điểm đến” hấp dẫn, là “địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu […]