Thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Trong bài viết này Tư vấn Blue xin tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Hình minh họa

Thành phần hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty TNHH 1 thành viên;
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Tư vấn Blue thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc giấy giới thiệu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ
 • Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự thực hiện thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Nếu việc thay đổi địa điểm kinh doanh không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, thì không cần phải làm thủ tục bên thuế mà chỉ cần làm hồ sơ thay đổi bên Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về sự thay đổi.

Nếu việc thay đổi địa điểm kinh doanh làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, thì doanh nghiệp phải làm công văn gửi cơ quan thuế đang quản lý xin được chốt thuế trước khi gửi hồ sơ xin chuyển địa điểm đi nơi khác để kinh doanh. Để được cơ quan thuế chấp nhận thì doanh nghiệp không được nợ thuế.

Hồ sơ làm việc với cơ quan thuế bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Công văn xin được chốt thuế;
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền;

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ của Tư vấn Blue về thủ tục thay đổi trụ sở công ty

 • Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi trụ sở công ty
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

Mọi vấn đề vướng mắc về thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Thông tin liên quan:
Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty Trong quá trình hoạt động, phụ thuộc vào nhu cầu thay nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty chủ thể kinh doanh cần tiến hành thủ tục thông báo thay đổi với cơ quan có thẩm quyền. Với đội ngũ luật […]
Các bước thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác tỉnh Pháp luật quy định địa chỉ trụ sở chính công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Trụ sở chính được coi là tài sản hợp pháp của doanh nghiệp. Khi […]
Trình tự thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ  chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của […]
Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần tại Hà Tĩnh Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần tại Hà Tĩnh: Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần tại Hà Tĩnh bao gồm các giấy tờ sau: Thông báo thay đổi […]
Thay đổi trụ sở công ty trong cùng huyện tại Hà Tĩnh Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Việc thay đổi trụ sở là quyền của doanh nghiệp và phải thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi tiến […]
zalo-icon
phone-icon