Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, theo đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ những thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty hợp danh như sau:

Hình minh họa

Đặc điểm công ty hợp danh

Theo Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh:

“1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

2. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

3. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

e) Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định”

Theo khoản 1 Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong quá trình hoạt động của công ty, các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty…(theo khoản 1 Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền và nghĩa vụ các thành viên hợp danh) chứ không phải chỉ có duy nhất giám đốc của công ty đó. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. Thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lí và kiểm soát công ty.

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh gồm:

1. Thông báo thay đổi thành viên hợp danh, gồm những nội dung sau:

  • Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
  • Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
  • Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
  • Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên hợp danh mới.

Nộp hồ sơ

Công ty hợp danh gửi hồ sơ đã chuẩn bị ở bước 1 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và viết giấy biên nhận

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 200.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Mọi vấn đề vướng mắc về thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty hợp danh, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Thông tin liên quan:
Trình tự thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Người đại diện […]
Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Blue chuyên tư vấn […]
Đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh tại Hà Tĩnh Công ty Hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên Hợp danh hoặc chấm dứt tư cách thành viên Hợp danh. Trong trường hợp này Công ty Hợp danh phải thông báo về việc thay đổi trên đến cơ […]
Hồ sơ thay đổi thành viên công ty tại Hà Tĩnh Khi muốn thay đổi thành viên công ty tại Hà Tĩnh khâu quan trọng nhất đó là chuẩn bị hồ sơ. Bài viết của Blue hôm nay sẽ nói về bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật […]
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty tại Hà Tĩnh Khi các doanh nghiệp, công ty mở ra và chính thức hoạt động sẽ có nhiều biến động, thăng trầm nhất là trong thời đại hiện nay. Không phải lúc nào công ty đạt được mục tiêu lợi nhuận đã […]