Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2019

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Trước khi tiến hành thành lập công ty, người thành lập phải tìm hiểu kỹ về các điều kiện thành lập để tránh trường hợp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hồ chưa đủ điều kiện thành lập công ty. Nhằm hỗ trợ quý vị thuận lợi hơn trong quá trình thành lập doanh nghiệp, luật Blue xin tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2019 như sau:

Hình minh họa

Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2019, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2019:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh 

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định, nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Blue sẽ hỗ trợ miễn phí không thu phí dịch vụ. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật công ty TNHH một thành viên phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân cho công ty TNHH một thành viên

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luật Blue sẽ khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho Quý công ty.

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014:

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp

Trong trường hợp Công ty có nhu cầu khắc con dấu pháp nhân thứ hai, Luật sư Blue sẽ hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục khắc con dấu thứ hai.

Bước 4: Thông báo về mẫu con dấu của công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thông báo về mẫu con dấu pháp nhân của công ty TNHH một thành viên tương tự như các loại hình công ty khác, bao gồm:

 • Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty TNHH một thành viên
 • Kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.
 • Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho công ty TNHH một thành viên.

Đến với dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty Luật Blue

 • Tư vấn những ưu điểm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp cho khách hàng đưa ra phương án cuối cùng;
 • Tư vấn cho khách hàng các điều kiện để thành lập công ty TNHH một thành viên;
 • Tư vấn toàn bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên;
 • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ, sắp xếp hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước khi có vấn đề phát sinh;
 • Thay mặt khách hàng trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tiến hành liên hệ với các đơn vị khắc dấu doanh nghiệp để khắc dấu và thông báo lên Sở kế hoạch đầu tư;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp sau khi thành lập;
 • Tư vấn mọi vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp như: xây dựng thang lương, BHXH, lao động…

Mọi vấn đề vướng mắc về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2019, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Thông tin liên quan:
Trình tự đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh Loại hình doanh nghiệp này có thể hạn chế rủi ro cho các cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh và bảo đảm an toàn tài chính cho chủ doanh nghiệp. Dưới con mắt của đối tác thì công […]
Công ty dịch vụ uy tín thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh Công ty TNHH là loại hình công ty được nhiều người lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nắm bắt được xu thế đó công ty Tư vấn luật Blue của chúng tôi ra đời. […]
Quy trình thành lập công ty TNHH một thành viên tại Hà Tĩnh Quy trình thành lập công ty TNHH một thành viên Bạn có ý tưởng cho việc kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bạn muốn lựa chọn thành lập công ty TNHH một thành viên. Vậy quy trình thành […]
Thành lập công ty TNHH một thành viên tại Hồng Lĩnh Loại hình công ty TNHH một thành viên được nhiều người lựa chọn khi muốn thành lập công ty. Blue sẽ giới thiệu cho các bạn về trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên tại […]
Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên tại Hà Tĩnh Bạn muốn thành lập công ty TNHH một thành viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài viết của Blue sẽ giới thiệu cho các bạn về thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên tại Hà Tĩnh. […]