Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Tĩnh

Công ty tư vấn Luật Blue giúp quý khách thành lập mọi loại hình doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Tĩnh.

Dịch vụ trọn gói, tư vấn miễn phí mọi hồ sơ và thủ tục đầy đủ cho khách hàng.

Công ty THHH 2 thành viên, thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà TĩnhDịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Tĩnh

 

Soạn thảo hồ sơ:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ liên quan.

Nộp hồ sơ:

 1. Hồ sơ được nộp tại sở kế hoạch – đầu tư tỉnh Nghệ An.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hợp lệ của hồ sơ đăng kí kinh doanh.
 3. Cấp giâý chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 4. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản.
 5. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 6. Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện việc thành lập công ty.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì tổ chức, cá nhân sẽ nhận thông báo và làm lại hồ sơ theo thông báo yêu cầu. Nộp lại tại bộ phận một cửa.

 

Thông tin liên quan:
Trình tự thành lập công ty tư vấn tài chính Công ty tư vấn tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau  để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch […]
Những vấn đề liên quan đến đăng ký thành lập công ty tài chính Công ty tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau  để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ về […]
Đăng ký kinh doanh xuất khẩu lao động Căn cứ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật […]
Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa […]
Thành lập khu vui chơi giải trí cho trẻ em trong nhà Thị trường giải trí cho trẻ em đang dần trở nên hấp dẫn, nhu cầu về một sân chơi giải trí lành mạnh và an toàn cho trẻ ngày càng tăng cao trong khi các khu vui chơi trẻ em […]