Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Để thành lập một doanh nghiệp thì theo pháp luật hiện hành cần những điều kiện gì?

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì khi thành lập doanh nghiệp các bạn phải tuân thủ những điều kiện sau:

  • Tên doanh nghiệp: tên doanh nghiệp nên ngắn gọn dễ nhớ và không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên địa bàn cả nước.
  • Trụ sở doanh nghiệp: là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và phải thuộc quyền sỡ hữu hợp pháp của doanh nghiệp.
  • Ngành nghề kinh doanh: Tùy từng lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và sau khi thành lập doanh nghiệp.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

                                                                 Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

  • Vốn điều lệ và vốn pháp định: pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu để thành lập công ty, tuy nhiên đối với những ngành nghề yêu cầu có vốn pháp đinh thì cần mức vốn tối thiểu bằng hoặc lớn hơn thì mới được thành lập doanh nghiệp hoặc đi vào hoạt động sau khi thành lập.
  • Thành viên sáng lậpTổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014
  1. Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức.
  2. Công ty TNHH 2 thành viên trờ lên được thành lập bởi tổi thiếu 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.
  3. Công ty Cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 03 cổ đông sáng lập.
  4. Doanh nghiệp tư nhận được thành lập bởi 01 cá nhân.
Thông tin liên quan:
Trình tự thành lập công ty tư vấn tài chính Công ty tư vấn tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau  để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch […]
Những vấn đề liên quan đến đăng ký thành lập công ty tài chính Công ty tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau  để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ về […]
Đăng ký kinh doanh xuất khẩu lao động Căn cứ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật […]
Thành lập khu vui chơi giải trí cho trẻ em trong nhà Thị trường giải trí cho trẻ em đang dần trở nên hấp dẫn, nhu cầu về một sân chơi giải trí lành mạnh và an toàn cho trẻ ngày càng tăng cao trong khi các khu vui chơi trẻ em […]
Thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc Thị trường vàng luôn có những biến động khó lường và thường xuyên gặp phải, nhất là đối với thị trường Việt Nam do lệch múi giờ, khi thị trường thế giới sôi động nhất thì ở Việt Nam lại là […]