Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hà Tĩnh

Đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ sở hữu đăng ký bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Để đăng ký sáng chế, Tư vấn Blue hướng dẫn quý khách hàng chuẩn bị các hồ sơ sau:

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hà Tĩnh

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hà Tĩnh

Khái niệm sáng chế:

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình được tạo ra nhằm giải quyết một vấn đề kỹ thuật bằng cách áp dụng các quy luật tự nhiên. Tại Việt Nam, có hai dạng giải pháp được đăng ký, Sáng chế và Giải pháp hữu ích.

 • Sáng chế được cấp bằng phải thỏa mãn đầy đủ ba điều kiện: tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.
 • Giải pháp hữu ích được cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ hai điều kiện: tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hà Tĩnh

02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu (chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn ký tên & đóng dấu vào tờ khai).02 Bản mô tả sáng chế.

Bản mô tả sáng chế bao gồm những nội dung sau đây:

 • Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký. Tên sáng chế phải ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo;
 • Lĩnh vực sử dụng sáng chế: lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan;
 • Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các đối tượng tương tự đã biết, nếu có);
 • Bản chất kỹ thuật của sáng chế: bản chất của đối tượng, trong đó phải nêu rõ các dấu hiệu (đặc điểm) tạo nên đối tượng và phải chỉ ra các dấu hiệu (đặc điểm) mới so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết;
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
 • Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế.
 • Ví dụ thực hiện sáng chế;
 • Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được;
 • Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được;
 • Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hà Tĩnh

  Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hà Tĩnh

Chứng từ lệ phí cho việc bảo hộ sáng chế.

Yêu cầu bảo hộ (02 bản).

Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký sáng chế.

Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ nhân viên giỏi, trách nhiệm, tư vấn Blue cam kết sẽ mang đến cho quý khách kết quả hài lòng nhất.

Thông tin liên quan:
 Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam Việt Nam đang là thành viên của Hiệp ước Hợp tác về sáng chế, do đó Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ các đơn sáng chế tại Việt Nam. Hôm nay, Tư vấn Blue xin được giới thiệu thủ […]
Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, sáng chế được chia thành hai dạng tách biệt, bao gồm: sáng chế và giải pháp hữu ích. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ và vẫn còn nhầm lẫn giữa sáng […]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế Đăng ký bảo hộ sáng chế là công việc cực kỳ cần thiết, là cách duy nhất để xác lập quyền sở hữu và độc quyền đối với mỗi phát minh mới của con người. Đăng ký độc quyền sáng […]
Trình tự đăng ký bảo hộ sáng chế theo quy định luật sở hữu trí tuệ Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm thông qua hình thành một cơ cấu hoặc chất mới hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự […]
Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Văn bằng bảo hộ đối với […]
zalo-icon
phone-icon