Hồ sơ giải thể công ty tại Hà Tĩnh

Trong nền kinh tể thị trường khó khăn, nhiều biến động hiện nay thì rất nhiều công ty sau một thời gian hoạt động dẫn đến phá sản hoặc phải giải thể công ty. Công ty Blue chuyên tư vấn miễn phí thủ tục giải thể công ty tại Hà Tĩnh. Với kinh nghiệm cũng như uy tín đã được khẳng định, Blue xin hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty tại Hà Tĩnh.

Giải thể công ty tại Hà Tĩnh

       Giải thể công ty tại Hà Tĩnh

Hồ sơ giải thể công ty gồm:

 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
 2. Quyết định giải thể của chủ sỡ hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 4. Danh sách chủ nợ và các khoản nợ chưa thanh toán.
 5. Danh sách người lao động hiện có và quyền lơị người lao động đã được giải quyết.
 6. Biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 7. Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.
 8. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc trả dấu đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 9. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 10. Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục giải thể công ty. Cử người đại diện làm thủ tục giải thể.
Hồ sơ giải thể công ty tại Hà Tĩnh

               Hồ sơ giải thể công ty tại Hà Tĩnh

 •  Nộp hồ sơ tại:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch một cửa Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh.
 • Trong 07 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể. Nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế. Đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Blue với nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giải thể công ty là lựa chọn chính xác.
Thông tin liên quan:
Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế Hiện tại với quy trình liên thông một cửa, khi thành lập doanh nghiệp, sở KHĐT là nơi cấp phép và cơ quan thuế là đơn vị hậu kiểm mọi hoạt động của doanh nghiệp.  Vậy thủ tục giải thể […]
Giải thể công ty TNHH tại Hà Tĩnh Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán hết các […]
Thủ tục giải thể hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh Bạn đang có nhu cầu giải thể hộ kinh doanh cá thể nhưng bạn đang vướng mắc về thủ tục hồ sơ. Công ty tư vấn Blue sẽ tư vấn và đại diện để giúp bạn hoàn thành mọi thủ tục trong thời […]
Thủ tục giải thể công ty tại Hà Tĩnh Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết […]
zalo-icon
phone-icon