7074

Công ty tư vấn Luật Blue giúp quý khách thành lập mọi loại hình doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Tĩnh.

Dịch vụ trọn gói, tư vấn miễn phí mọi hồ sơ và thủ tục đầy đủ cho khách hàng.

Công ty THHH 2 thành viên, thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà TĩnhDịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Tĩnh

 

Soạn thảo hồ sơ:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ liên quan.

Nộp hồ sơ:

 1. Hồ sơ được nộp tại sở kế hoạch – đầu tư tỉnh Nghệ An.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hợp lệ của hồ sơ đăng kí kinh doanh.
 3. Cấp giâý chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 4. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản.
 5. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 6. Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện việc thành lập công ty.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì tổ chức, cá nhân sẽ nhận thông báo và làm lại hồ sơ theo thông báo yêu cầu. Nộp lại tại bộ phận một cửa.

 

Thông tin liên quan:

Điều kiện với cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Hà Tĩnh Theo thống kê, chỉ tính riêng Hà Nội hiện đã có khoảng 1.700-2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tại Hà Tĩnh, con số này cũng không hề nhỏ. Theo các chuyên gia, hoạt động cầm đồ chiếm một […]
Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải tại Hà Tĩnh Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy […]
Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Hà Tĩnh Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm hỗ trợ thủ tục pháp lý về việc thành […]
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài tại Hà Tĩnh Với những nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính cùng những cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh đã và đang là “điểm đến” hấp dẫn, là “địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu […]
Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ Qua bài viết này, Luật Blue xin được giới thiệu đến quý vị các điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ. Căn cứ pháp lý: Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 Thông tư […]