7074

Để thành lập một doanh nghiệp thì theo pháp luật hiện hành cần những điều kiện gì?

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì khi thành lập doanh nghiệp các bạn phải tuân thủ những điều kiện sau:

  • Tên doanh nghiệp: tên doanh nghiệp nên ngắn gọn dễ nhớ và không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên địa bàn cả nước.
  • Trụ sở doanh nghiệp: là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và phải thuộc quyền sỡ hữu hợp pháp của doanh nghiệp.
  • Ngành nghề kinh doanh: Tùy từng lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và sau khi thành lập doanh nghiệp.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

                                                                 Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

  • Vốn điều lệ và vốn pháp định: pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu để thành lập công ty, tuy nhiên đối với những ngành nghề yêu cầu có vốn pháp đinh thì cần mức vốn tối thiểu bằng hoặc lớn hơn thì mới được thành lập doanh nghiệp hoặc đi vào hoạt động sau khi thành lập.
  • Thành viên sáng lậpTổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014
  1. Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức.
  2. Công ty TNHH 2 thành viên trờ lên được thành lập bởi tổi thiếu 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.
  3. Công ty Cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 03 cổ đông sáng lập.
  4. Doanh nghiệp tư nhận được thành lập bởi 01 cá nhân.

Thông tin liên quan:

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ […]
Quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Cùng với sự phát triển của ngành du lịch với lượng khách du lịch quốc tế và trong nước ngày càng tăng, hiện nay ở nước ta ngày càng có nhiều khách sạn mới được xây dựng và đi vào […]
Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Hà Tĩnh Ký quỹ là biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp nào phải thực hiện ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư và những trường hợp nào nhà đầu tư không […]
Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Hà Tĩnh Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm hỗ trợ thủ tục pháp lý về việc thành […]
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài tại Hà Tĩnh Với những nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính cùng những cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh đã và đang là “điểm đến” hấp dẫn, là “địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu […]