7074

Vai trò của các sản phẩm sở hữu trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó là nhận thức của các cá nhân, tổ chức trong việc bảo hộ quyền tác giả ngày càng được nâng cao. Bên cạnh các biện pháp bảo hộ quyền tác giả thì quan trọng nhất là đăng ký quyền tác giả tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Luật Blue là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh. Với nhiều kinh nghiệm trong ngành cùng với uy tín đã được khẳng định chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của công ty.

Thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh

            Thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

  1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu số 01.
  2. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả. Đối với những tác phẩm có tính đặc thù riêng, tác phẩm có kích thước cồng kềnh bản sao có thể được thay thể bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
  3. Giấy ủy quyền nếu nộp hồ sơ thông qua người ủy quyền. Trường hợp này cần bổ sung thêm bản sao có công chứng giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
  4. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao…
  5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
  6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
  7. Nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả hoặc tại Cục bản quyền tác giả tại Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng hoặc Sở văn hóa thể thao và du lịch nơi tác giả.

Thời hạn giải quyết:

  1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  2. Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Thông tin liên quan:

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm. Đăng ký […]
Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, […]
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học tại Hà Tĩnh Theo qui định tại Luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với những sản phẩm trí tuệ ( như tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật, kịch, thơ, tranh, […]
Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Hà Tĩnh Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, […]
Hướng dẫn đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh Đăng ký Bản quyền, quyền tác giả là thủ tục pháp lý, nhằm xác lập và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu cùng tác giả đối với tác phẩm của mình. Quyền này bao gồm các quyền về […]