7074

Công ty bạn đang muốn thay đổi trụ sở chính công ty để phù hợp và thuận lợi hơn cho việc kinh doanh. Vây thủ tục để thay đổi trụ sở chính như thế nào?

Blue xin hướng dẫn thủ tục như sau:

Trường hợp thứ nhất, thay đổi trụ sở chính khác huyện trong phạm vi cùng một tỉnh

 • Trong trường hợp này công ty gửi hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao Biên bản họp và Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.
 3. Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp thông qua người đại diện.
Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

       Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

Trường hợp thứ hai, thay đổi trụ sở chính công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 • Trong trường hợp này công ty gửi Hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới bao gồm:
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty đã sửa đổi.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty Cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 4. Bản sao Biên bản họp và Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.
 5. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 6. Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp thông qua người đại diện.
Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

                                                      Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.

Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi trụ sở công ty của  Blue, chúng tôi đảm bảo sẽ tư vấn chi tiết đầy đủ và đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý nhanh nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí.

Thông tin liên quan:

Trình tự thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế tranh […]
Thay đổi người đại diện công ty TNHH theo quy định luật doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách […]
Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp Hoạt động của một doanh nghiệp được thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện các giao dịch thể hiện […]
Hướng dẫn đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi cổ đông công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Blue chuyên tư vấn […]
Những lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những người sáng lập doanh nghiệp. Nó là sự hi vọng, là nơi gửi gắm ý tưởng kinh doanh khởi đầu của những người sáng lập. Tuy nhiên, trong quá […]