Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

Công ty bạn đang muốn thay đổi trụ sở chính công ty để phù hợp và thuận lợi hơn cho việc kinh doanh. Vây thủ tục để thay đổi trụ sở chính như thế nào?

Blue xin hướng dẫn thủ tục như sau:

Trường hợp thứ nhất, thay đổi trụ sở chính khác huyện trong phạm vi cùng một tỉnh

 • Trong trường hợp này công ty gửi hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao Biên bản họp và Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.
 3. Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp thông qua người đại diện.
Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

       Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

Trường hợp thứ hai, thay đổi trụ sở chính công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 • Trong trường hợp này công ty gửi Hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới bao gồm:
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty đã sửa đổi.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty Cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 4. Bản sao Biên bản họp và Quyết đinh của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.
 5. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 6. Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp thông qua người đại diện.
Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

                                                      Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hà Tĩnh

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.

Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi trụ sở công ty của  Blue, chúng tôi đảm bảo sẽ tư vấn chi tiết đầy đủ và đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý nhanh nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí.

Thông tin liên quan:
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh năm 2019 Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công […]
Giải thể công ty TNHH tại Hà Tĩnh Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán hết các […]
Hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần Tăng vốn điều lệ công ty là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tăng vốn điều lệ công ty có thể do chủ sở hữu tự bỏ vốn vào phát triển kinh doanh […]
Thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, […]
Trình tự thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Người đại diện […]