Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh

Muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh cần những giấy tờ, thủ tục gì?

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh

     Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên tại Hà Tĩnh.

  • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật. Bao gồm:
  1. Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Bản sao công chứng giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu: Chứng minh nhân dân hoặc