Thủ tục đăng ký Chi nhánh Công ty TNHH tại Hà Tĩnh

Công ty tư vấn Blue xin hướng dẫn thủ tục như sau:

Chuẩn bị hồ sơ

  1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH tại Hà Tĩnh bao gồm các giấy tờ sau:
  • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của công ty ký.
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).
Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH tại Hà Tĩnh

Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH tại Hà Tĩnh

  • Quyết định thành lập chi nhánh của Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên( do chủ tịch Hội đồng thành viên ký).
  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.
  • Trường hợp chi nhánh kinh doanh các ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề thì cần bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác theo quy định của pháp luật.
  • Các văn bản khác.
 Chi nhánh Công ty TNHH tại Hà Tĩnh

                               Chi nhánh Công ty TNHH tại Hà Tĩnh

Nộp hồ sơ và nhận kết quả

  • Nộp hồ sơ: Tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
  • Thời hạn nhận kết quả: Trong thời hạnh 03 ngày làm việc kể tử ngày nộp hồ sơ hợp lệ( không tính ngày nộp và nhận kết quả) bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh.

Trân Trọng.

Thông tin liên quan:
Trình tự thành lập công ty tư vấn tài chính Công ty tư vấn tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau  để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch […]
Những vấn đề liên quan đến đăng ký thành lập công ty tài chính Công ty tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau  để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ về […]
Đăng ký kinh doanh xuất khẩu lao động Căn cứ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật […]
Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa […]
Thành lập khu vui chơi giải trí cho trẻ em trong nhà Thị trường giải trí cho trẻ em đang dần trở nên hấp dẫn, nhu cầu về một sân chơi giải trí lành mạnh và an toàn cho trẻ ngày càng tăng cao trong khi các khu vui chơi trẻ em […]