Thủ tục đăng ký Chi nhánh Công ty TNHH tại Hà Tĩnh

Công ty tư vấn Blue xin hướng dẫn thủ tục như sau:

Chuẩn bị hồ sơ

  1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH tại Hà Tĩnh bao gồm các giấy tờ sau:
  • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của công ty ký.
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).
Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH tại Hà Tĩnh

Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH tại Hà Tĩnh

  • Quyết định thành lập chi nhánh của Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên( do chủ tịch Hội đồng thành viên ký).
  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.
  • Trường hợp chi nhánh kinh doanh các ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề thì cần bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác theo quy định của pháp luật.
  • Các văn bản khác.
 Chi nhánh Công ty TNHH tại Hà Tĩnh

                               Chi nhánh Công ty TNHH tại Hà Tĩnh

Nộp hồ sơ và nhận kết quả

  • Nộp hồ sơ: Tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
  • Thời hạn nhận kết quả: Trong thời hạnh 03 ngày làm việc kể tử ngày nộp hồ sơ hợp lệ( không tính ngày nộp và nhận kết quả) bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh.

Trân Trọng.

Thông tin liên quan:
Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Hà Tĩnh Ký quỹ là biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp nào phải thực hiện ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư và những trường hợp nào nhà đầu tư không […]
Điều kiện với cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Hà Tĩnh Theo thống kê, chỉ tính riêng Hà Nội hiện đã có khoảng 1.700-2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tại Hà Tĩnh, con số này cũng không hề nhỏ. Theo các chuyên gia, hoạt động cầm đồ chiếm một […]
Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải tại Hà Tĩnh Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy […]
Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Hà Tĩnh Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm hỗ trợ thủ tục pháp lý về việc thành […]
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài tại Hà Tĩnh Với những nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính cùng những cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh đã và đang là “điểm đến” hấp dẫn, là “địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu […]