Thủ tục giải thể công ty tại Hà Tĩnh

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Giải thể công ty tại Hà Tĩnh

                      Giải thể công ty tại Hà Tĩnh

Thủ tục giải thể công ty thực hiện như sau:

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thông qua quyết định giải thể.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua. Quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp. Ngoài ra quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ.

Thủ tục giải thể công ty tại Hà Tĩnh

       Thủ tục giải thể công ty tại Hà Tĩnh

Thủ tục về thuế.

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan quản lý thuế trực thuộc đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế công ty.

Nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Sau khi nhận được giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch một cửa thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

 • Hồ sơ giải thể công ty tại Hà Tĩnh bao gồm các giấy tờ sau:
 1. Thông báo về việc giải thể công ty.
 2. Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể công ty.
 3. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 4. Danh sách chủ nợ và các khoản nợ chưa thanh toán.
 5. Danh sách người lao động hiện có và quyển lợi của người lao động đã được giải quyết.
 6. Báo cáo thanh lý tài sản công ty.
 7. Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.
 8. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc trả dấu đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 9. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 10. Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục giải thể. Công ty trong trường hợp cử người đại diện làm thủ tục giải thể.
Dịch vụ giải thể công ty tại Hà Tĩnh

         Dịch vụ giải thể công ty tại Hà Tĩnh

Thời hạn nhận kết quả

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế. Đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Liên hệ Blue để được tư vấn thủ tục giải thể cũng như được sử dụng dịch vụ tốt nhất.
Thông tin liên quan:
Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế Hiện tại với quy trình liên thông một cửa, khi thành lập doanh nghiệp, sở KHĐT là nơi cấp phép và cơ quan thuế là đơn vị hậu kiểm mọi hoạt động của doanh nghiệp.  Vậy thủ tục giải thể […]
Giải thể công ty TNHH tại Hà Tĩnh Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán hết các […]
Thủ tục giải thể hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh Bạn đang có nhu cầu giải thể hộ kinh doanh cá thể nhưng bạn đang vướng mắc về thủ tục hồ sơ. Công ty tư vấn Blue sẽ tư vấn và đại diện để giúp bạn hoàn thành mọi thủ tục trong thời […]
Hồ sơ giải thể công ty tại Hà Tĩnh Trong nền kinh tể thị trường khó khăn, nhiều biến động hiện nay thì rất nhiều công ty sau một thời gian hoạt động dẫn đến phá sản hoặc phải giải thể công ty. Công ty Blue chuyên tư vấn […]
zalo-icon
phone-icon