Trình tự đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh bao gồm:

  1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu số 1.
  2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.
  3. Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
  4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế chuyển giao, kế thừa.
  5. Văn bản đổng ý của đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
  6. Văn bản đồng ý của các đồng sở hữu nếu tác phẩm thuộc sỡ hữu chung.
Trình tự đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh

       Trình tự đăng ký quyền tác giả tại Hà Tĩnh

Thứ hai, Nộp hồ sơ tại:

  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đã nêu trên, các bạn tiến hành nộp hồ sơ tai Cục bản quyển tác giả hoặc tại Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Thứ ba, thời hạn giải quyết:

  •  15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
    Chúc các bạn thành công!!!
Thông tin liên quan:
Khái quát về quyền tác giả Quyền tác giả không được xác lập dựa trên cơ sở đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Theo pháp luật sở hữu trí tuệ, tác phẩm dù đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả thì vẫn được […]
Đăng ký bản quyền ý tưởng Bạn đã từng nghe thấy đăng ký bản quyền ý tưởng hay chưa? Vậy đăng ký bản quyền ý tưởng là gì? Luật Blue sẽ giải đáp cho quý vị trong bài viết hôm nay. 1. Sự cần thiết của đăng ký […]
Hướng dẫn trình tự đăng ký bảo hộ quyền tác giả Đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền tác giả. Khi tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có nhu cầu đăng ký bản quyền logo, bản quyền phần mềm, bản quyền thương hiệu, luật Blue sẵn sàng hỗ trợ khách […]
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm. Đăng ký […]
Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, […]