Trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh

Khi đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết này Tư vấn Blue xin tư vấn trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh như sau:

Hình minh họa

Những trường hợp nào thì công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh?

Những trường hợp cần thay đổi đăng ký kinh doanh: Bổ sung thêm chức năng ngành nghề kinh doanh khi muốn mở rộng phạm vi lĩnh vực kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty,thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu thành viên, chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi thông tin nhân thân về các thành viên góp vốn, hay thay đổi những thông tin khác hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư), và những thay đổi liên quan khác…

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là điều kiện cần để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau:

– Đối với doanh nghiệp tư nhân: quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014

– Đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần: quy định lần lượt tại các Điều 21, 22 và 23 Luật Doanh nghiệp 2014.

Nhìn chung, để đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ như

1. Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Nếu có)

3. Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (Nếu có)

4. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Nếu có)

5. Bản sao biên bản họp đại hội đông cổ đông/ Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

6. Quyết định thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Khi thay đổi số cổ phần của cổ đông sáng lập)

8. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (Nếu có)

9. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới (Đối với công ty vốn nước ngoài thay đổi cả nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư).

10. Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thay đổi nội dung phải khắc lại con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Trong một số trường hợp thay đổi nội dung đăng ký, danh nghiệp phải thay đổi con dấu. Doanh nghiệp được tự chọn mẫu dấu và số lượng. Doanh nghiệp không phải hủy con dấu cũ vì theo quy định mới doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng và hình thức, nội dung dấu pháp nhân của đơn vị mình. Tuy nhiên, sau khi khắc dấu pháp nhân với đơn vi khắc dấu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp không còn có giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp như trước đây nữa thay vào đó là văn bản Công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.

Thủ tục công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi và là thủ tục bắt buộc phải thực hiện.

Mọi vấn đề vướng mắc về trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Thông tin liên quan:
Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân tại Hà Tĩnh Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ công ty tư nhân mới có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp. Khi tiến hành bán […]
Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty nước ngoài tại Hà Tĩnh Thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty là dịch vụ mũi nhọn của công ty Tư vấn Blue. Các căn cứ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ được chuyên […]
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh Hiện nay khi doanh nghiệp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mặc nhiên các dữ liệu quản lý thuế của doanh nghiệp được tự động cập nhật mà doanh nghiệp không phải nộp thêm mẫu 08 như […]
Thủ tục thay đổi người đại diện công ty TNHH 1 thành viên tại Hà Tĩnh Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục đăng thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được thực hiện […]
Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh Thay đổi địa chỉ chi nhánh để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nhu cầu của khách hàng và xu hướng phát triển thị trường. Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ chi […]
zalo-icon
phone-icon